Jugendinfos international

ERYICA (Dachverband der europ. Jugendinfos)

European Youth Information and Counselling Agency
Place de la Gare, 26
L-1616 Luxembourg
Tel. +352 24873992
Fax. +352 26293215
Skype ! eryica
secretariat(at)eryica.org
www.eryica.org

Eurodesk European Office

Scotland House
Rond-Point Schuman 6
B-1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 282 83 84
Fax: +32 2 282 83 90
E-mail: info(at)eurodesk.org
www.eurodesk.eu

Europäisches Jugendportal

Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

europa.eu

Letzte Änderung am 05.05.2015 um 16:09 Uhr
Logo Erasmus+
Logo Jugendinfo
Logo Eurodesk
Logo Jugendportal
Logo EYCA
Logo Europäisches Jugendportal
Logo Erasmus+
Logo Jugendinfo
Logo Eurodesk
Logo Jugendportal
Logo EYCA
Logo Europäisches Jugendportal